torsdag 17 mars 2016

Projektveckan i Petalax

Vid Gymnasiet i Petalax ordnar vi varje år under vecka 8 en projektvecka. Det betyder i praktiken att inga vanliga lektioner hålls under veckan utan eleverna arbetar med olika projektrubriker under fem dagar. Detta år hade vi tre projekt, nämligen Förintelseprojektet, Münchenprojektet och en Skrivverkstad. Av dessa tre projekt utmynnade två projekt i varsin webbsida; Förintelseprojektet och Münchenprojektet. Om projektveckan ur elevperspektiv kan man läsa om i gymnasiets elevblogg.

Gymnasiet har två elever som blivit utsedda till skolans ambassadörer i sociala medier. Det betyder att dessa två elever, Julia och Victoria, har i uppdrag att marknadsföra och göra skolan synlig i sociala medier. Skolans närvaro i sociala medier har förstärkts med åren och för tillfället finns Gymnasiet i Petalax representerad i följande sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Bambuser. Nytt för i år är att skolan också har en profil på SnapChat. Eftersom SnapChat verkar användas av skolans alla elever är det ett effektivt verktyg för skolan att på ett snabbt och enkelt sätt nå ut med information på kort tid. Exempel på dylik information som skolan kan ge via SnapChat är att idag är det undantagsvis dagsamling redan kl 11:50! Eller en påminnelse i bildformat om tystnad pga skrivningarna. Skolans ambassadörer i sociala medier jobbar också med annat än statusuppdateringar av olika slag. För att ge statusuppdateringarna mer tyngd så ansvarar en av eleverna för längre blogginlägg. Syftet med dessa blogginlägg är att ger mer information om de händelser som aktualiseras i statusuppdateringarna.

Nytt för i år har varit att skolans ambassadörer också fått arbeta och fundera kring vett och etikett-regler i sociala medier. Svenska Yle gjorde hösten 2015 en undersökning bland högstadieelever i Svenskfinland under hashtaggen #NiVetIngenting där man bland annat frågade ungdomarna kring deras erfarenheter av näthat. Jag har själv intresserat mig för detta tema och hållit några föreläsningar kring det i olika skolor. Jag har samlat intressanta artiklar om ämnet i denna pearltrees som jag gärna delar med mig av. Skolans ambassadörer har jobbat med samma tema och utarbetat 10 regler för vad man bör tänka på när man rör sig på nätet och i sociala medier. Av dessa regler har de gjort en video som laddats upp på gymnasiets youtubekanal.Under projektveckan fick skolans ambassadörer till uppgift att planera en lektion om vett och etikett-regler i sociala medier. Därefter fick de besöka Högstadiet i Petalax för att hålla denna lektion i alla årskurser. Upplägget för denna lektion kan ses nedan i den prezi som Julia och Victoria hade som underlag för sin lektion.
Julia och Victoria besökte alla klasser i årskurs nio och för alla sjuor och åttor hölls en avslutande större tillställning i festsalen. Jag deltog själv som handledande lärare och blev imponerad av hur duktiga skolans ambassadörer var att få med högstadieeleverna i diskussionen. Tanken med att ha två gymnasieelever som undervisar högstadieelever istället för en lärare är att undervisningen då blir mer på elevernas egen nivå. Elever har i allmänhet vissa fördomar mot vuxnas kompetens när det kommer till sociala medier. Det säger min erfarenhet och det visade också Yles undersökning. I samband med att skolans ambassadörer höll sina lektioner på högstadiet passade de också på att låta några elever vara med i en nyproducerad video om vett och etikett-regler i sociala medier.