torsdag 23 maj 2013

Konferensen Framtidens lärande i Stockholm

Konferensen "Framtidens lärande" ordnades i år i Stockholm den 15-17 maj. Min skola Gymnasiet i Petalax deltog som en av "Nordens vassaste gymnasieskolor" under två dagar. Hela tillställningen ordnades i det mäktiga Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm. Över 1000 människor var anmälda till denna nordiska konferens där deltagarna huvudsakligen kom från länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland. Gymnasiet i Petalax var den enda inbjudna skolan från Finland. De övriga inbjudna gymnasieskolorna kom från Sverige (Lund och Nacka), Danmark (Århus och Örestad) samt Norge (Bergen).


Konferensen hade ett massivt upplägg. Många seminarier, föreläsningar och workshoppar som parallellt avlöste varandra på fyra olika våningar. Onsdag förmiddag gick för vår del ut på att träffa de övriga inbjudna gymnasieskolorna från Sverige, Norge och Danmark.


Vi delades in i två grupper; eleverna i en grupp och lärarna/skolledarna i en annan grupp. Vi hade på förhand fått veta att både eleverna och lärarna/skolledarna skall förbereda en 20 minuters presentation av sin skolas digitala arbete och utveckling. Ida Nyberg och Cassandra Sandström som går första året vid Gymnasiet i Petalax fick äran att delta i denna arbetsresa. De hade självständigt förberett en prezi-presentation och med min handledning gjorde några andra elever även en kort film i form av en videohälsning från vår skola. Denna presentation fick Ida och Cassandra presentera vid två olika tillfällen; först internt för de inbjudna gymnasieskolorna och sedan för alla intresserade vid ett s.k "Inspirationsmöte" i en av aulorna (bilden nedan).


Jag och min skolas rektor Lars Varstala presenterade på motsvarande sätt vår digitala skola för de övriga gymnasieskolorna under onsdagen och på torsdag fick vi göra en mer komprimerad version av samma presentation under ett seminarium med ca 30 anmälda deltagare. Rektorn presenterade vårt digitala utvecklingsarbete i stort och jag berättade hur vi i praktiken genomfört digitaliseringen på gymnasiet. Under torsdagen deltog vi alla i en öppen workshop som Fronter ordnade i mässhallen för alla intresserade (utan anmälning). Under denna workshop visade Ida och Cassandra på praktiska exempel hur vi använder lärplattformen Fronter på vår skola och inom distansutbildningen (gymnasieringen Vi-7). Jag kompletterade denna presentation med några praktiska exempel på hur Fronter fungerar bra som både ett slutet och öppet system. Med slutet system menar jag att lärplattformen fungerar som en trygg och bekant arbetsmiljö där lärresurserna/materialet är tillgängligt endast för skolans elever och lärare. Men därtill finns det möjlighet för läraren att öppna fönster i Fronter (via länkar) till den yttre världen och låta eleverna ta del av externa webbsidor och lärresurser från Fronter (öppet system). Således fungerar lärplattformen som en central knytpunkt där lärresurserna organiseras på ett och samma ställe.


Jag börjar känna mig rätt så mätt på konferenser efter att under ca en månad deltagit i tre stora konferenser (ITK-dagarna i Tavastehus, SETT-dagarna och Framtidens Lärande). Därför blir det nu skönt med sommarlov så att man hinner smälta alla intryck inför det nya läsåret. Denna gång gick mycket tid åt eget arbete och mindre tid åt andras presentationer. Däremot gav konferensen en hel del inspiration och utbyte i form av mötet med andra lärare och inspiratörer i våra nordiska grannländer. För mera information, läs gärna artikeln i dagens Vbl (23.5.2013) nedan:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar